Đi thẳng đến nội dung

Public investment programme 3-year rolling 2010-2012

Data Resources (4)

Data Resource Preview - Public investment programme 3 Years rolling 2010 - 2012

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Aid and development
  • Budget
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Ministry of Planning.

Tác giả (tổ chức) Cambodia. Ministry of Planning
Nơi xuất bản Phnom Penh
Nhà xuất bản Ministry of Planning
Ngày xuất bản 2009
Đánh số trang ii, 75 p
Chú ý

tables

Ngày đăng tải tháng 6 14, 2015, 22:14 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 11 23, 2022, 08:39 (UTC)