Đi thẳng đến nội dung

Rural Development in Mountainous Ares of Northern Lao PDR (RDMA)

Rural Development in Mountainous Ares of Northern Lao PDR (RDMA)

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Rural Development in Mountainous Ares of Northern Lao PDR (RDMA)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Advocacy and promotional materials
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề
  • Gender
  • Livelihood rights
  • Women
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time of uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Rural Development in Mountainous Ares of Northern Lao PDR (RDMA) P.O Box 9233 Vientiane, Lao PDR Tel: +856 21 353605 Fax: +856 21 312408 Email: rdma@gtzrural.org Website: www.gtzrural.org

Tác giả (tổ chức) Rural Development in Mountainous Ares of Northern Lao PDR (RDMA)
Đồng tác giả (cá nhân) Rita Gebert , Ny Luangkhot
Nơi xuất bản Vientaine, Laos
Nhà xuất bản Rural Development in Mountainous Ares of Northern Lao PDR (RDMA)
Ngày xuất bản 2007
Đánh số trang 48
Ngày đăng tải tháng 5 18, 2018, 10:04 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 20, 2018, 07:21 (UTC)