Đi thẳng đến nội dung

Tín ngưỡng-Tôn giáo Việt Nam

Giới thiệu về thông tin tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam trên trang chính thức của Bộ ngoại giao.

Data Resources (2)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Chủ đề Censuses
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao Email: Banbientap@mofa.gov.vn

Tác giả (tổ chức) Bộ Ngoại giao Việt Nam/ Ministry of Foreign Affairs
Nơi xuất bản Hà Nội
Nhà xuất bản Vụ Thông Tin Báo Chí - Bộ Ngoại Giao
Ngày xuất bản 2016
Các từ khóa tín ngưỡng,tôn giáo,religion,belief
Ngày đăng tải tháng 11 12, 2018, 09:27 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 21, 2018, 02:31 (UTC)