Đi thẳng đến nội dung

Remote sensing applications to drought risk management

A presentation overviewing remote sensing data collection methods and their applicability for drought risk management.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Remote sensing applications to drought risk management

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Conference/workshop proceedings and presentations
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Disasters and emergency response
  • Drought
  • Science and technology research and development
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time of uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

vivarad@gmail.com or thatheva@gmail.com

Đồng tác giả (cá nhân) Vivarad Phonekeo, Ph.D., Thatheva Saphangthong, Ph.D
Nơi xuất bản Vientiane, Laos
Ngày xuất bản 2016
Đánh số trang 32
Các từ khóa GIS
Ngày đăng tải tháng 11 21, 2017, 09:05 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 31, 2018, 05:01 (UTC)