Đi thẳng đến nội dung

Safety, health and well-being of Lao PDR's workers on the rise

The webpage provides an overview of the safety, health, and wellbeing of workers in Lao PDR.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Safety and health at work
  • Worker rights
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền To be determined
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tác giả (tổ chức) United Nations in Lao PDR
Nơi xuất bản Vientiane, Laos
Nhà xuất bản United Nations in Lao PDR
Ngày xuất bản 2016
Ngày đăng tải tháng 7 24, 2018, 04:23 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 11 18, 2019, 08:58 (UTC)