Đi thẳng đến nội dung

SDG Goals

Contains archived webpages for the SDGs. Archives were taken on June 4, 2019.

Data Resources (5)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
Tên rút gọn (tên thay thế/dạng viết khác) SDG Goals
Chủ đề
 • SDG1 No Poverty
 • SDG10 Reduce Inequality
 • SDG2 Zero Hunger
 • SDG3 Good Health and Well-Being
 • SDG5 Gender Equality
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Campuchia
 • Lao People's Democratic Republic
 • Myanmar
 • Thái Lan
 • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Please see original webpage for access and use constraints.

Phiên bản/Lần xuất bản 2019
Giấy phép unspecified
Các từ khóa SDG
Ngày đăng tải tháng 6 4, 2019, 02:45 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 4, 2019, 07:17 (UTC)