Đi thẳng đến nội dung

SDG5 Gender Equality

This page provides a summary of the progress that Lao PDR has made on SDG5, gender equality.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề SDG5 Gender Equality
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tác giả (tổ chức) United Nations in Lao PDR
Nhà xuất bản United Nations
Ngày đăng tải tháng 7 11, 2018, 07:07 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 9, 2019, 08:48 (UTC)