Đi thẳng đến nội dung

Situation of the ethnic and religious minorities In the Lao People’s Democratic Republic

A brief summary of the situations and problems facing ethnic groups in the Lao PDR.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Situation of the ethnic and religious minorities in the Lao People’s Democratic Republic

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Development and assistance for ethnic minorities and indigenous people
  • Ethnic minorities and indigenous people profiles
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép

No license given

Liên hệ

Lao Movement for Human Rights BP 123 - 77206 Torcy Cedex, France - Téléphone/Fax : 33 (0) 1 60 06 57 06 e-mail : mldh@mldh-lao.org - website : http://www.mldh-lao.org

Tác giả (tổ chức) Lao Movement for Human Rights
Nhà xuất bản Lao Movement for Human Rights
Ngày xuất bản 2012
Đánh số trang 8
Ngày đăng tải tháng 6 30, 2018, 05:38 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 5, 2019, 08:25 (UTC)