Đi thẳng đến nội dung

Báo cáo: Phụ nữ và các Dòng sông ở khu vực Mê Công

Phụ nữ và các dòng sông ở khu vực Mê Công là ấn phẩm nêu bật những đóng góp thực tế và tiềm năng của phụ nữ trong việc quản trị và đạt được kết quả tốt hơn về xã hội, môi trường cho các dòng sông ở khu vực Mê Công. Báo cáo nêu rõ những thành tựu mà nữ giới đã đạt được trong việc ra quyết định liên quan đến sử dụng nước và quản trị dòng sông, đồng thời cũng đề cập đến các rào cản chủ yếu hạn chế vai trò lãnh đạo và sự tham gia “có thể thấy được” của nữ giới. Báo cáo cũng chỉ ra các điểm nổi bật về bất bình đẳng ở 6 quốc gia trong vùng Mê Công và cung cấp những ví dụ điển hình tốt về vai trò ảnh hưởng quan trọng của phụ nữ trong quản trị sông ngòi và tài nguyên nước mà chính họ và cộng đồng của họ đang phụ thuộc.

Data Resources (6)

Data Resource Preview - ENG-Báo cáo: Phụ nữ và các Dòng sông ở khu vực Mê Công

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Khmer
 • Tiếng Lào
 • Tiếng Myanmar
 • Tiếng Thái Lan
 • Tiếng Việt
Chủ đề
 • Rivers and lakes
 • Water resources
 • Women in development
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Campuchia
 • Lao People's Democratic Republic
 • Myanmar
 • Thái Lan
 • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 2020
Giấy phép Creative Commons Non-Commercial (Any)
Liên hệ

International Rivers, 1330 Broadway, 3rd Floor, Oakland CA 94612, USA. Tel: +1 510 848 1155 | Fax: +1 510 848 1008

Đồng tác giả (cá nhân) Karen Delfau, Pichamon Yeophantong
Nơi xuất bản Oakland, USA
Nhà xuất bản International Rivers
Ngày xuất bản 2020
Đánh số trang 4
Chú ý

The full report in English is available for download at the left. The Executive Summary of the report is available in English and six languages used in the Mekong Region.

Các từ khóa rivers,water governance,river governance,women empowerment,Mekong Delta,gender equity,bình đẳng giới,quản trị sông ngòi,quản trị nguồn nước,các dòng sông,trao quyền cho phụ nữ
Ngày đăng tải tháng 6 22, 2020, 06:42 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 22, 2020, 10:44 (UTC)