Đi thẳng đến nội dung

Statistical methods for estimating numbers of trafficking victims

A summary of winning proposals from a global competitive initiative to find methods for estimating numbers of trafficking victims in a given geographic area or sector, including the GMS. The summary outlines the Trafficking Estimates Initiative, then outlines the initiatives proposed by finalists.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Statistical methods for estimating numbers of trafficking victims

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Human trafficking
  • Science and technology
  • Science and technology research and development
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
  • Viet Nam
  • Lao People's Democratic Republic
  • Thái Lan
  • Myanmar
  • China
Bản quyền Unclear copyright
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Paul Buckley, UNIAP regional office paul.buckley@undp.org

Tác giả (tổ chức) UNIAP
Nơi xuất bản Bangkok, Thailand
Ngày xuất bản 2008
Ngày đăng tải tháng 6 1, 2015, 09:28 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 1 7, 2016, 23:30 (UTC)