Đi thẳng đến nội dung

Mekong River Commission Strategic Plan 2016-2020

The Mekong River Commission (MRC)'s strategic plan 2016-2020, published by the MRC in Cambodia, March 2016.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Strategic Plan 2016-2020

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Climate change
  • Environment and natural resources
  • Rivers and lakes
  • Water policy and administration
  • Water resources
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
  • Viet Nam
  • Lao People's Democratic Republic
  • Thái Lan
Bản quyền To be determined
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép CC-BY-4.0
Liên hệ

Mekong River Commission Office of the Secretariat in Vientiane (OSV) Office of the Chief Executive Officer

P.O. Box 6101, Unit 18 Ban Sithane Neua, Sikhottabong District, Vientiane 01000, Lao PDR Tel: +856 21 263 263 Fax: +856 21 263 26 For general queries: mrcs@mrcmekong.org For press information: mrcmedia@mrcmekong.org

Tác giả (cá nhân) Mekong River Commission
Nơi xuất bản Cambodia
Nhà xuất bản Mekong River Commission Secretariat
Ngày xuất bản 2016
Đánh số trang 183
Ngày đăng tải tháng 10 5, 2016, 10:51 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 10 5, 2016, 11:39 (UTC)