Đi thẳng đến nội dung

Sustainability

This chapter contains sections titled: Introduction ; Sustainability in Global Environmental Politics ; Sustainability as a Bridging Concept: Promises and Pitfalls ; Conclusions ; Bibliography.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Chapter 3 Sustainability

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Books and book chapters
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề Environment and natural resources policy and administration
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Copyright © 2009 Blackwell Publishing Ltd

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép Creative Commons Attribution
Liên hệ

The Ohio State University, USA

Tác giả (tổ chức) The Ohio State University, USA
Số ISBN Print ISBN: 9781405156226 Online ISBN: 9781444305722
Nơi xuất bản Oxford, UK.
Nhà xuất bản Wiley-Blackwell
Ngày xuất bản 2009
Đánh số trang 13
Chú ý

Mansfield, B. (2009) Sustainability, in A Companion to Environmental Geography (eds N. Castree, D. Demeritt, D. Liverman and B. Rhoads), Wiley-Blackwell, Oxford, UK. doi: 10.1002/9781444305722.ch3

Các từ khóa sustainability,strength of sustainability - bridging social and ecological both materially
Ngày đăng tải tháng 8 31, 2017, 14:37 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 20, 2019, 03:20 (UTC)