Đi thẳng đến nội dung

Sustainable Development Goals Knowledge Platform

UN Webpage that contains information regarding SDG 16. Includes all of the targets and indicators for SDG 16.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Tên rút gọn (tên thay thế/dạng viết khác) SDG 16 UN Webpage
Chủ đề
  • SDG16 Peace Justice and Strong Institutions
  • Sustainable Development Goals
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
  • Lao People's Democratic Republic
  • Myanmar
  • Thái Lan
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Please see original webpage for access and use constraints.

Phiên bản/Lần xuất bản 2019
Giấy phép unspecified
Các từ khóa SDG
Ngày đăng tải tháng 6 3, 2019, 09:04 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 4, 2019, 07:10 (UTC)