Đi thẳng đến nội dung

Tech Salon 4: Data collection tools

Published by: KAWSANG

This slide presentation is prepared for the monthly Tech Salon organized by KAWSANG to share the technology solution for the ICT challenges civil society organizations face under the Civil Society Strengthening (CSS) project. The first slide presentation is about the Kobo Toolbox mobile data collection tool, and the second is about using Google Forms.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Tech Salon 4: Instruction to Kobo Toolbox

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Conference/workshop proceedings and presentations
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Chủ đề
  • Access to information
  • Internet
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Bản quyền Unclear copyright
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép

No license given

Liên hệ

KAWSANG

Address: No. 52E2, Street/Road No. P-10, Boeng Chhuk, Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh, Cambodia Website: https://www.kawsang.com/ Tel: (+855) 78-860-012 Email: contact@kawsang.com

Đồng tác giả (cá nhân) Loch Kalyan, Muon Chamnan
Nơi xuất bản Phnom Penh, Cambodia
Nhà xuất bản KAWSANG
Ngày xuất bản 2022
Văn bản pháp luật liên quan Tech_Salon_4_Kobo_Toolbox__29.12.2022.pdf; Tech_Salon_4_Google_Form_29.12.2022.pdf
Các từ khóa Tech Salon,Social innovation,Kobo Toolbox,Google Form
Ngày đăng tải tháng 3 29, 2023, 09:55 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 29, 2023, 09:58 (UTC)