Đi thẳng đến nội dung

Tech Salon 6: Password Manager

Published by: KAWSANG

This slide presentation is prepared for the monthly Tech Salon organized by KAWSANG to share the technology solution for the ICT challenges civil society organizations face under the Civil Society Strengthening (CSS) project. The slide presentation is about the use of password management tools and its benefit.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Tech Salon 6: Password Manager

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Conference/workshop proceedings and presentations
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Chủ đề
  • Access to information
  • Internet
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Bản quyền Unclear copyright
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép

No license given

Liên hệ

KAWSANG

Address: No. 52E2, Street/Road No. P-10, Boeng Chhuk, Nirouth, Chbar Ampov, Phnom Penh, Cambodia Website: https://www.kawsang.com/ Tel: (+855) 78-860-012 Email: contact@kawsang.com

Tác giả (cá nhân) Ngeth Moses
Nơi xuất bản Phnom Penh, Cambodia
Nhà xuất bản KAWSANG
Ngày xuất bản 2023
Đánh số trang 7
Văn bản pháp luật liên quan Tech_Salon_6_Password_Manager__22.02.2023.pdf
Các từ khóa Tech Salon,Password Manager,Social innovation
Ngày đăng tải tháng 3 29, 2023, 10:36 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 29, 2023, 10:37 (UTC)