Đi thẳng đến nội dung

Thailand receives ranking upgrade for combating IUU fishing

News article summarizing that The European Commission has formally upgraded Thailand’s fisheries ranking, citing the Kingdom’s efforts to tackle illegal, unregulated and unreported (IUU) fishing since 2015.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Agriculture and fishing
  • Fishing policy and administration
  • Wild capture commercial fishing and natural fisheries
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Thái Lan
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Copyright 2017 by The Thaiger News article by Phuket Gazette

Phiên bản/Lần xuất bản 2017
Giấy phép Creative Commons Attribution Share-Alike
Tác giả (tổ chức) Legacy Phuket Gazette
Nơi xuất bản Thailand
Nhà xuất bản The Thaiger
Ngày xuất bản 2017
Các từ khóa IUU fishing
Ngày đăng tải tháng 7 5, 2018, 15:38 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 26, 2020, 09:31 (UTC)