Đi thẳng đến nội dung

Điều tra di cư nội địa quốc gia năm 2015: Các kết quả chủ yếu

Mục đích của cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về di cư nội địa ở cấp quốc gia, cấp vùng kinh tế - xã hội và ở hai thành phố chính là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhằm phục vụ xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội và chính sách đối với người di cư, đồng thời cung cấp thông tin cho các nghiên cứu chuyên sâu về di cư nội địa ở Việt Nam. Báo cáo gồm có 8 chương: Chương 1: giới thiệu, Chương 2: Loại hình di cư, đặc trưng và điều kiện sinh hoạt của hộ, Chương 3: Đặc điểm của người di cư và người không di cư, Chương 4: Các yếu tố quyết định di cư, Chương 5: Mức độ hài lòng và các khó khăn của người di cư, Chương 6: hoạt động kinh tế và điều kiện sống hiện tại, Chương 7: Sức khoẻ, và Chương 8: Kết luận và khuyến nghị chính sách.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Điều tra di cư nội địa quốc gia năm 2015: Các kết quả chủ yếu (tiếng Việt)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Chủ đề Censuses
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Tổng cục thống kê (Vụ thống kê Dân số và Lao động), số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam: Điện thoại: +84 4 38 230 100, 38 230 129, 37 333 846 Email: dansolaodong@gso.gov.vn

Tác giả (tổ chức) General Statistics Office (GSO)
Đồng tác giả (tổ chức) United Nations Population Fund (UNFPA)
Số ISBN 978-604-945-977-1
Nơi xuất bản Hà Nội
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Thông tấn
Ngày xuất bản 2016
Đánh số trang 246
Các từ khóa điều tra di cư nội địa,loại hình di cư,internal migration survey,type of migration
Ngày đăng tải tháng 11 12, 2018, 08:47 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 20, 2018, 08:31 (UTC)