Đi thẳng đến nội dung

The cost of issuing land titles and service charges

The costs of issuance of land titles and service charges.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - The cost of issuing land titles and service charges

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Advocacy and promotional materials
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề Extractive industries licensing and payments
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

no known access and use constraints at the time uploading.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

021 263225, ແຟັກ 021 262300

Tác giả (tổ chức) Land Management Authority
Nơi xuất bản Vientiane capitial
Nhà xuất bản Land Management Authority
Đánh số trang 2
Ngày đăng tải tháng 5 16, 2018, 12:22 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 16, 2018, 03:32 (UTC)