Đi thẳng đến nội dung

The situation of ethnic minorities in Laos

A brief overview of the break down of ethnic and language groups in Laos.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - The situation of ethnic minorities in Laos

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Books and book chapters
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Development and assistance for ethnic minorities and indigenous people
  • Ethnic minorities and indigenous people policy and rights
  • Ethnic minorities and indigenous people profiles
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tác giả (cá nhân) Yokoyama S.
Nơi xuất bản Vientiane: Ministry of Health
Nhà xuất bản Ministry of Health and JICA Study Team
Ngày xuất bản 2001
Đánh số trang 8
Ngày đăng tải tháng 6 30, 2018, 05:45 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 11 21, 2019, 07:12 (UTC)