Đi thẳng đến nội dung

The World Bank in Lao PDR: Overview

The webpage provides an overview of the state of social development in Lao PDR.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Access to education and health care
  • Electricity infrastructure
  • Environment and natural resources
  • Infrastructure
  • Labor
  • Social development
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép Creative Commons Attribution
Liên hệ

worldbanklaos@worldbank.org

Tác giả (tổ chức) World Bank in Lao PDR
Nơi xuất bản Vientiane, Laos
Nhà xuất bản World Bank
Ngày xuất bản 2018
Ngày đăng tải tháng 7 11, 2018, 03:55 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 9, 2019, 09:33 (UTC)