Đi thẳng đến nội dung

Thông tin tham khảo về thị trường nông sản tháng 11/2018

Tóm tắt thông tin tham khảo định kỳ về thị trường Nông sản. Cung cấp thông tin về giá trị nông, lâm, thủy sản xuất khẩu và nhập khẩu, diễn biến thị trường của mốt số mặt hàng nông sản chủ lực.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Thông tin tham khảo về thị trường nông sản tháng 11/2018

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
Chủ đề
  • Agricultural commodities processing and products
  • Agricultural processing
  • Agricultural production
  • Agriculture
  • Agriculture and fishing
  • Forest products
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền No
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà nội. Tel: 04-39722067, Fax: 84-4-39711062. Email:ipsard@fpt.vn, agroinfo@ipsard.gov.vn

Đồng tác giả (tổ chức) Center for Informatics and Statistics (CIS), Agro Processing and Market Development Authority (Agrotrade), and Institute of Policy and Strategy for Agricultural and Rural Development (IPSARD)/ Trung tâm Tin học và Thống kê (CIS), Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản (Agrotrade), và Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD)
Nơi xuất bản Hà Nội
Nhà xuất bản Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Ngày xuất bản 2018
Đánh số trang 11
Các từ khóa agricultural commodities,hàng hóa nông sản,livestock production,chăn nuôi,fisheries,thủy sản,forestry,lâm nghiệp,timber product,sản phẩm từ gỗ,
Ngày đăng tải tháng 5 18, 2019, 03:33 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 27, 2019, 05:40 (UTC)