Đi thẳng đến nội dung

Thông tin tóm tắt: Nông nghiệp Việt Nam

Tầm quan trọng của việc cải thiện hệ thống nông nghiệp của Việt Nam dọc theo tất cả các bộ phận của chuỗi giá trị đang ngày càng phát triển. Điều này đang ngày càng mở ra thị trường cho các giải pháp sáng tạo cho cả tác động của biến đổi khí hậu và cản trở cơ cấu trong ngành nông nghiệp. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của đất nước nói chung, ví dụ như Tự do hóa thị trường ngày càng tăng và ngoại thương gia tăng, ngành nông nghiệp Việt Nam đang hứa hẹn cho các doanh nghiệp theo nhiều cách.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Thông tin tóm tắt: Nông nghiệp Việt Nam

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Agricultural management systems and technologies
  • Agricultural processing
  • Agricultural production
  • Agriculture and fishing
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Trừ khi có quy định khác, nội dung của trang web này tuân theo giấy phép Creative Commons zero statement (CC0) (Không giữ bản quyền) Điều này có nghĩa là người dùng được phép sử dụng lại nội dung của trang web này, trừ một số trường hợp ngoại lệ về bản quyền được áp dụng cho một phần nhất định (ví dụ: tài liệu). CC0 không áp dụng cho hình ảnh. Do đó, người dùng không được phép sử dụng lại ảnh, trừ khi ảnh nêu rõ cho phép sử dụng lại.

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép CC0-1.0
Liên hệ

Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan Tòa nhà BIDV, Tầng 7 194 Trần Quang Khải Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam E-mail: han-lnv@minbuza.nl Điện thoại: 08:00 (0) 24 3831 5650 Tổng lãnh sự quán Hà Lan Saigon Tower, Suite 901 29 Lê Duẩn, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh E-mail: hcm-lnv@minbuza.nl Điện thoại: +842838235932 www.nederlandwereldwijd.nl/landen/vietnam

Đồng tác giả (tổ chức) Embassy of the Netherlands in Hanoi and Consulate General in Ho Chi Minh City / Đại sứ quán Hà Lan tại Hà Nội và Lãnh sự quán tại TP HCM
Nhà xuất bản Đại sứ quán Hà Lan tại Hà Nội và Lãnh sự quán tại TP HCM
Ngày xuất bản 2018
Đánh số trang 4
Các từ khóa business environment,môi trường kinh doanh,agricultural sector,lĩnh vực nông nghiệp,EVFTA,CPTPP,small-scale production,sản xuất quy mô nhỏ,land use,sử dụng đất,horticulture,nghề làm vườn,pork & poultry,lơn và gia cầm,value chain,chuỗi giá trị
Ngày đăng tải tháng 5 18, 2019, 03:44 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 27, 2019, 05:43 (UTC)