Đi thẳng đến nội dung

Transform the use of grassland to cropping or grass

Transform the use of grassland to cropping or grass

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Transform the use of grassland to cropping or grass

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề
  • Agricultural policy and administration
  • Animal feed
  • Animal products
  • Animals
  • Land
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Village Focus International
Vientiane, Laos Phone: +856 20 55613825 Email: communications@villagefocus.org

Tác giả (cá nhân) Righs link
Tác giả (tổ chức) (VFI)
Nơi xuất bản Lao PDR
Nhà xuất bản Village Focus International (VFI)
Ngày xuất bản 1
Đánh số trang 1
Ngày đăng tải tháng 5 17, 2018, 14:48 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 6, 2018, 04:30 (UTC)