Đi thẳng đến nội dung

Chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam: tăng giá trị, giảm đầu vào

Trong một phần tư thế kỷ qua, ngành nông nghiệp của Việt Nam đã đạt được những tiến bộ to lớn. Năng suất lúa và thâm canh ở các nông hộ nhỏ tăng ổn định trong những năm 1990, đã đóng một vai trò trung tâm trong thành công của Việt Nam trong giảm nghèo, duy trì an ninh lương thực quốc gia và ổn định xã hội. Việt Nam đã từng trải qua nạn đói nhưng khả năng cung cấp lương thực bình quân đầu người hiện đang đứng đầu trong nhóm các nước thu nhập trung bình. Nhiều quốc gia đang cố gắng học hỏi từ thành công về an ninh lương thực của Việt Nam. Sản lượng gạo trung bình của Việt Nam hiện chỉ sau mỗi Trung Quốc trong nhóm các nền kinh tế mới nổi của châu Á. Việt Nam cũng đã đạt được sự tăng trưởng kinh ngạc trong xuất khẩu nông sản và hiện được xếp hạng trong số năm nhà xuất khẩu hàng đầu toàn cầu với các sản phẩm đa dạng như tôm, cà phê, hạt điều, gạo và hạt tiêu. Tuy nhiên, hiệu suất của Việt Nam về năng suất, sản lượng và xuất khẩu nông nghiệp, ấn tượng hơn so với thành quả đạt được về mặt hiệu quả, phúc lợi cho nông dân và chất lượng sản phẩm. Việt Nam tụt hậu so với các các quốc gia khác trong khu vực về năng suất đất nông nghiệp, lao động và nước. Khoảng cách đang hình thành giữa thu nhập nông nghiệp và phi nông nghiệp, và bất bình đẳng thu nhập đang gia tăng trong khu vực nông thôn. Hầu hết thương mại nông nghiệp của Việt Nam ở dạng hàng hóa thô, thường được bán với giá thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh hàng đầu do chất lượng hoặc sự khác biệt khác. Trong nước, ngày càng có nhiều lo ngại về an toàn thực phẩm.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam: tăng giá trị, giảm đầu vào_Tiếng Anh

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Chủ đề
  • Agriculture and fishing
  • Food security
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Nội dung trong báo cáo này là nội dung có bản quyền. Do Ngân hàng Thế giới khuyến khích truyền bá kiến thức của mình, nên báo cáo này có thể được in lại, toàn bộ hoặc từng phần, phục vụ mục đích phi thương mại nếu thực hiện trích dẫn thông tin đầy đủ về báo cáo.

Phiên bản/Lần xuất bản n/a
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tác giả (tổ chức) Ngân hàng Thế giới
Số ISBN 978-604-948-014-0
Số ISSN 978-604-948-014-0
Nơi xuất bản Việt Nam
Nhà xuất bản Nhà xuất bản Hồng Đức
Ngày xuất bản 2016
Đánh số trang 148
Chú ý

http://documents.worldbank.org/curated/en/116761474894023632/Transforming-Vietnamese-agriculture-gaining-more-from-less

Các từ khóa agriculture production,sản xuất nông nghiệp,climate change risks,rủi ro về biến đổi khí hậu
Ngày đăng tải tháng 3 25, 2020, 07:35 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 13, 2020, 01:43 (UTC)