Đi thẳng đến nội dung

UN Webpages for the MDGs

UN Webpages for MDGs 2, 4, and 6.

Data Resources (4)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
Tên rút gọn (tên thay thế/dạng viết khác) UN Webpages for the MDGs
Chủ đề
 • Access to education
 • HIVAIDS
 • Malaria
 • Maternal and child health
 • Primary and secondary education
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Campuchia
 • Lao People's Democratic Republic
 • Myanmar
 • Thái Lan
 • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Please see original webpages for access and use constraints.

Phiên bản/Lần xuất bản 2019
Giấy phép unspecified
Các từ khóa MDG,Education
Ngày đăng tải tháng 6 3, 2019, 08:35 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 5, 2019, 05:27 (UTC)