Đi thẳng đến nội dung

Understanding timber flows and control in Cambodia in the Context of Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT)

Data Resources (3)

Data Resource Preview - Understanding timber flows and control in Cambodia in the Context of Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Tên rút gọn (tên thay thế/dạng viết khác) Understanding timber flows and control in Cambodia in the context of FLEGT
Chủ đề
  • Economic land concessions and plantations
  • Forest industry
  • Forest policy and administration
  • Forests and forestry
  • Logging and timber
  • Mining
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Bản quyền No
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép unspecified
Tác giả (tổ chức) ក្រុមការងារបច្ចេកទេសស្តីពីកំណែទម្រង់ព្រៃឈើ
Đồng tác giả (tổ chức) អង្គការសេវាកម្មព្រៃឈើសកល; រដ្ឋបាលព្រៃឈើកម្ពុជា; អង្គភាពពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ អភិបាលកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT) នៃសហភាពអឺរ៉ុប
Nhà xuất bản អង្គការសេវាកម្មព្រៃឈើសកល; រដ្ឋបាលព្រៃឈើកម្ពុជា; អង្គភាពពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើ អភិបាលកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មឈើ (FLEGT) នៃសហភាពអឺរ៉ុប
Ngày xuất bản 2014
Đánh số trang 152 p.
Ngày đăng tải tháng 11 6, 2015, 07:21 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 9, 2020, 08:59 (UTC)