Đi thẳng đến nội dung

Universal health coverage [Lao PDR]

This page gives an overview on universal health coverage in Laos.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề SDG3 Good Health and Well-Being
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tác giả (tổ chức) WHO in Lao PDR
Nhà xuất bản WHO in Lao PDR
Ngày xuất bản 2015
Ngày đăng tải tháng 5 20, 2019, 07:16 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 3, 2019, 07:35 (UTC)