Đi thẳng đến nội dung

us-state-dept-reporting-reqs-on-responsible-investment-in-burma-myanmar

A submission by the Institute for Human Rights and Business regarding the US Government’s Reporting Requirements on Responsible Investment in Burma. IHRB warmly welcomes the reporting requirements and recommends some changes to the suggested text.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Submission to the US State Dept on US reporting requirements on responsible investment in Burma (Myanmar)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Advocacy and promotional materials
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề
  • Economy and commerce
  • Foreign investors
  • Human rights
  • Human rights NGOs
  • Investment
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Bản quyền No
Phiên bản/Lần xuất bản 1.0
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Institute for Human Rights and Business 34b York Way, London, N1 9AB United Kingdom www.ihrb.org T: +44 203 411 4333

Tác giả (tổ chức) Morrison, John
Nơi xuất bản London, United Kingdom
Nhà xuất bản Institute for Human Rights and Business
Ngày xuất bản 2012
Đánh số trang 5 p.
Ngày đăng tải tháng 6 14, 2015, 04:55 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 17, 2015, 05:48 (UTC)