Đi thẳng đến nội dung

USAid - Hồ sơ quốc gia -Việt Nam: quyền sở hữu và quản lý tài nguyên

Báo cáo này phác thảo các quyền về đất đai và sở hữu đất tại Việt Nam. Các vấn đề chính có thể có lợi từ can thiệp tác động từ các nhà tài trợ là hỗ trợ các quyền về đất đai của phụ nữ, giải quyết nguy cơ mâu thuẫn và tăng cường an ninh cho cộng đồng theo thực tiễn của chính quyền xã, đảm bảo áp dụng luật bồi thường cho việc mua bán bắt buộc, thị trường, hỗ trợ quản lý nước bền vững và thúc đẩy việc mở rộng việc phân bổ và quản lý rừng dựa vào cộng đồng.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - USAid - Hồ sơ quốc gia- Việt Nam: quyền sở hữu và quản lý tài nguyên

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Profiles - Geographical areas and sites
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Tên rút gọn (tên thay thế/dạng viết khác) Việt Nam: quyền sở hữu và quản lý tài nguyên
Chủ đề
  • Environment and natural resources policy and administration
  • Irrigation and water management
  • Land
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Không hạn chế

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

http://usaidlandtenure.net/vietnam

Tác giả (tổ chức) USAID
Nơi xuất bản Vietnam
Nhà xuất bản USAid
Ngày xuất bản 2013
Đánh số trang 33
Các từ khóa tenure,agrarian,land law,land reform,property rights,land conflicts
Ngày đăng tải tháng 3 8, 2018, 01:00 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 12, 2018, 14:36 (UTC)