Đi thẳng đến nội dung

Chính sách môi trường của Việt Nam giữa ngã ba đường - Những cánh đồng lúa mặn, những công viên quốc gia bị săn đuổi và những bãi biển bị ăn mòn - và những gì chúng ta có thể làm

Việt Nam đạt được sự phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng trong những thập kỷ qua, giúp hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo. Tuy nhiên, sự phát triển trong tương lai của đất nước đang bị đe dọa bởi những thách thức nghiêm trọng phát sinh từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm do quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng của đất nước và các vấn đề môi trường. Những nhà hoạch định chính sách ngày càng nhận ra sự cấp bách của tình hình và cố gắng đưa ra những luật và chiến lược. Tuy nhiên, những chiến lược đó thường vẫn chỉ là những con hổ trên giấy, không mang lại những thay đổi sâu sắc trên thực tế. Nghiên cứu này phân tích những thách thức của Việt Nam trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng và môi trường, cũng như các hành động chính trị được thực hiện để giải quyết chúng. Đề cập đến các người đang làm việc trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng và môi trường, bài viết đưa ra một triển vọng lạc quan và các khuyến nghị chính sách về những gì nên làm để cải thiện tình hình ở Việt Nam.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Chính sách môi trường của Việt Nam giữa ngã ba đường

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề Environment and natural resources policy and administration
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

Không được phép sử dụng cho mục đích thương mại nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của FriedrichEbert-Stiftung

Phiên bản/Lần xuất bản n/a
Giấy phép

No license given

Tác giả (cá nhân) Sonja Schirmbeck
Tác giả (tổ chức) Friedrich-Ebert-Stiftung
Ngày xuất bản 2017
Đánh số trang 30
Chú ý

https://www.fes-asia.org/news/vietnams-environmental-policies-at-a-crossroads/

Các từ khóa environment policy,chính sách môi trường,biến đổi khí hậu
Ngày đăng tải tháng 3 26, 2020, 04:51 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 5 13, 2020, 07:13 (UTC)