Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng Không biết
Giấy phép unspecified
Tên Dân số Việt Nam
Mô tả

Các thông tin về dân số và nhân khẩu Việt Nam, ví dụ: Biểu đồ dân số Việt Nam 1950 - 2021, Biểu đồ tốc độ gia tăng dân số Việt Nam 1951 - 2021, Bảng dân số Việt Nam 1955 - 2021, Dự báo dân số Việt Nam, Mật độ Dân số Việt Nam, Cơ cấu tuổi của Việt Nam, Tỷ lệ dân số phụ thuộc theo độ tuổi, Tuổi thọ,... Nguồn dữ liệu dựa theo các số liệu ước tính của Liên hợp quốc.

Resource's languages
  • Tiếng Việt