Đi thẳng đến nội dung

Voice of an upland people:: A Look into the Taoy community and participatory development in Southern Laos

This research on the voices of an upland people, a look into the Taoy community and participatory development in Southern Laos, was conducted in the fulfillment of the requirement for the degree of International Executive Master in Development Studies (IMAS).

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Voice of an upland people:: A Look into the Taoy community and participatory development in Southern Laos

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Advocacy and promotional materials
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề Environment and natural resources policy and administration
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Các (Tỉnh)
  • Saravan
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

P +41 22 908 57 00 -http://graduateinstitute.ch

Tác giả (cá nhân) Manivanh Suyavong , Professor Jean - Luc Maure
Tác giả (tổ chức) Graduate Institute of International and Development Studies
Nơi xuất bản Geneva
Nhà xuất bản Graduate Institute of International and Development Studies
Ngày xuất bản 2011
Đánh số trang 79
Ngày đăng tải tháng 5 18, 2018, 10:49 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 16, 2018, 05:30 (UTC)