Đi thẳng đến nội dung

U.S. and WFP Support School Meals Program in Lao PDR

This is a news article on School Meals Program in Lao PDR under the support of US and WFP.

Data Resources (1)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Archived web content
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Chủ đề SDG2 Zero Hunger
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tác giả (tổ chức) US Embassy in Lao PDR
Nhà xuất bản US Embassy in Lao PDR
Ngày xuất bản 2016
Ngày đăng tải tháng 4 29, 2019, 07:42 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 4, 2019, 07:06 (UTC)