Đi thẳng đến nội dung

1.823 datasets found

Quốc gia: vn

Kết quả lọc
  • Mekong region water resources decision-making, national policy and legal frameworks vis-à-vis World Commission on Dams strategic priorities

    A policy brief outlining water resources decision-making and national policy and legal frameworks against the strategic priorities of the World Commission on Dams. Chapter...

  • The soils of the Republic of Vietnam: A reconnaissance survey

    A reconnaissance survey of south Vietnam prepared by an expert of the Food and Agriculture Organisation for the Republic of Vietnam. The report describes the characteristics of...

  • Bộ Tiêu chuẩn EITI phiên bản 2013

    Bộ Tiêu chuẩn EITI 2013 giữ lại phần lớn các yêu cầu của Bộ Quy tắc EITI trước đây nhưng được sắp xếp lại thành hệ thống ít yêu cầu hơn với những kỳ vọng rõ ràng hơn. Nguyên tắc...

You can also access this registry using the Giao diện lập trình ứng dụng (see Văn bản API).