Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 3 tháng 3, 2023
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Decision No. 35 on the transfer of rights to HE Suy Sem, Minister of Industry, Mines and Energy as acting Minister of Commerce
Mô tả

This decision has been transferred to Excellency Suy Sem, Minister of Industry, Mines and Energy, as acting Minister of Commerce, replacing HE Cham Prasidh, who will be on a mission abroad from June 8 to 10​, 2004.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer