Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 21 tháng 10, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Decision No. 456 on standard operating procedures for the quarantine of foreign passengers who have fully vaccinated COVID-19 dosage
Mô tả

This decision issued standard operating procedures for the quarantine of foreign passengers who have fully vaccinated COVID-19 dosage.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer