Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 1 tháng 2, 2021
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên [Lao] Guidelines on the Development of the 9th National Socio-Economic Development Plan (2021-2015)
Mô tả
Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Lào