Đi thẳng đến nội dung

Guidelines on the Development of the 9th National Socio-Economic Development Plan (2021-2015)

The purpose of this guideline is to instruct the governments to summarize areas of their works such as macro-economy, production and services, social and cultural field, rural development, governance, protection and security, SDGs, and Investment.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - [Lao] Guidelines on the Development of the 9th National Socio-Economic Development Plan (2021-2015)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Lao People's Democratic Republic
Tham chiếu tài liệu # 1610
Cơ quan ban hành
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan thực thi
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ngôn ngữ
 • Tiếng Lào
Loại tài liệu chính thức Chính sách
Chủ đề
 • Agricultural policy and administration
 • Economic policy and administration
 • Education policy and administration
 • Environment and natural resources
 • Investment policy and regulations
 • Social development
 • Sustainable Development Goals
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 26 tháng 7, 2019
Ngày có hiệu lực 26 tháng 7, 2019
Tài liệu tham khảo 1610/MPI, 26 July 2019, 13 pages
Link gốc https://laolandinfo.org/wp-content/uploads/2020/01/Instruction-of-9th-NESDP-2021-2025-.pdf
Văn bản pháp luật tham khảo Guidelines on the Development of the 9th NSEDP(2021-2015).1610/MPI, 26.07.2019.pdf
Các từ khóa laos national development policy
Ngày đăng tải tháng 2 1, 2021, 09:01 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 1, 2021, 14:42 (UTC)