Đi thẳng đến nội dung

Tổng quan thực trạng kinh tế -xã hội - Dựa trên kết quả phân tích số liệu điều tra thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015

Báo cáo nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số (DTTS) dựa trên số liệu Điều tra về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015 nhằm xây dựng một bức tranh tổng thể về các dân tộc thiểu số Việt Nam với đầy đủ các đặc điểm kinh tế, xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục, … Báo cáo cũng phân tích chi tiết hai vấn đề nổi bật của các DTTS, là giáo dục (mù chữ ở nữ giới, nhập học đúng tuổi) và tử vong ở trẻ em. Dựa trên các phân tích này, báo cáo cũng đưa ra một số khuyến nghị chính sách để giải quyết các vấn đề mà người dân tộc đang gặp phải.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Tiếng Việt - Tổng quan thực trạng kinh tế -xã hội - Dựa trên kết quả phân tích số liệu điều tra thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Chủ đề Ethnic minorities and indigenous people
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc 304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội Tel: (+84 4) 38 500100 Fax: (84-4) 37265520 registry.vn@undp.org

Đồng tác giả (cá nhân) TS. Phùng Đức Tùng; TS. Nguyễn Việt Cường, TS. Nguyễn Cao Thịnh, ThS. Nguyễn Thị Nhung, ThS. Tạ Thị Khánh Vân
Đồng tác giả (tổ chức) Mekong Development Research Institute (MDRI), UNDP, Irish Aid, Ủy ban Dân tộc
Ngày xuất bản 2017
Đánh số trang 190
Các từ khóa tổng quan,53 DTTS,overview,53 ethnic minorities,Survey on the socio-economic situation,Điều tra về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015
Ngày đăng tải tháng 2 3, 2019, 10:31 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 2 21, 2019, 03:44 (UTC)