Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 20 tháng 11, 2019
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép License not specified
Tên Political declaration of the high-level political forum on sustainable development convened under the auspices of the General Assembly
Mô tả

Resolution on the way to achieve the Sustainable Development Goals. UN gearing up for a decade of action and delivery for sustainable development.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Anh