Đi thẳng đến nội dung

Dân số và phân bố dân tộc thiểu số ở Việt Nam

Tổng quan về các dân tộc thiểu số cư trú ở các khu vực khác nhau trong cả nước. Bộ dữ liệu bao gồm nhiều bảng dữ liệu thể hiện các thông tin về dân số của Việt Nam cũng như của các dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

Data Resources (18)

Data Resource Preview - Tiếng Anh - Dân số trung bình cả nước thời điểm 01/4/2015 và dân số dân tộc thiểu số, thời điểm 01/7/2015

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại chủ đề của bộ dữ liệu Ethnic minorities and indigenous people
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Việt
Hạn chế truy cập và sử dụng Bộ dữ liệu này được cung cấp bởi Ủy ban dân tộc (CEMA) cho Trung tâm nghiên cứu về quyền của người dân tộc thiểu số và miền núi (HRC) với mục đích chia sẻ công khai. Các bộ dữ liệu không được sử dụng cho mục đích thương mại. Việc sử dụng dữ liệu với mục đích thương mại hay lợi nhuận cần được sự đồng ý của Trung tâm nghiên cứu về quyền của người dân tộc thiểu số và miền núi (HRC).
Ngày tham chiếu của bộ dữ liệu 15 tháng 12, 2018
Cơ sở dữ liệu dịa lý
  • Viet Nam
(Các) quy trình thu thập và xử lý dữ liệu Dữ liệu gốc được lấy từ cơ sở dữ liệu của Ủy ban dân tộc (CEMA). Dữ liệu sau đó được số hóa, làm sạch và chia sẻ công khai dưới định dạng mở.
(Các) nguồn http://files.ubdt.gov.vn/ContentFolder/ubdt/source_files/2016/09/20/15415074_Bieu%204%20-%20So%20nguoi%20DTTS%20o%20vung%20dan%20toc_16-09-20.pdf
Liên hệ Trung tâm nghiên cứu về quyền của người dân tộc thiểu số và miền núi (HRC). Địa chỉ: 358 đường Bưởi, Hà Nội Email: human.vn55@gmail.com
Giấy phép Creative Commons Attribution
Bản quyền Yes
Phiên bản 1
Các từ khóa ethnic minorities,distribution,Dân số,dân tộc thiểu số,địa phương
Ngày đăng tải tháng 7 14, 2019, 10:12 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 11 22, 2019, 10:12 (UTC)