Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối Không biết
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Tên Royal Decree on the Establishment of the Medical Council (Khmer)
Mô tả

This Royal Decree states about the establishment of a medical council in order to mobilize all physicians who have adequate qualification which is able to provide medical profession in the Kingdom of Cambodia.

Các ngôn ngữ của tài nguyên
  • Tiếng Khmer