Đi thẳng đến nội dung

Thông tin khác

Miền Giá trị
Cập nhật lần cuối 25 tháng 3, 2020
Được tạo ra Không biết
Định dạng PDF
Giấy phép Creative Commons Attribution
Tên Chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam: tăng giá trị, giảm đầu vào_Tiếng Anh
Mô tả

Trong một phần tư thế kỷ qua, ngành nông nghiệp của Việt Nam đã đạt được những tiến bộ to lớn. Năng suất lúa và thâm canh ở các nông hộ nhỏ tăng ổn định trong những năm 1990, đã đóng một vai trò trung tâm trong thành công của Việt Nam trong giảm nghèo, duy trì an ninh lương thực quốc gia và ổn định xã hội. Việt Nam đã từng trải qua nạn đói nhưng khả năng cung cấp lương thực bình quân đầu người hiện đang đứng đầu trong nhóm các nước thu nhập trung bình. Nhiều quốc gia đang cố gắng học hỏi từ thành công về an ninh lương thực của Việt Nam. Sản lượng gạo trung bình của Việt Nam hiện chỉ sau mỗi Trung Quốc trong nhóm các nền kinh tế mới nổi của châu Á. Việt Nam cũng đã đạt được sự tăng trưởng kinh ngạc trong xuất khẩu nông sản và hiện được xếp hạng trong số năm nhà xuất khẩu hàng đầu toàn cầu với các sản phẩm đa dạng như tôm, cà phê, hạt điều, gạo và hạt tiêu. Tuy nhiên, hiệu suất của Việt Nam về năng suất, sản lượng và xuất khẩu nông nghiệp, ấn tượng hơn so với thành quả đạt được về mặt hiệu quả, phúc lợi cho nông dân và chất lượng sản phẩm. Việt Nam tụt hậu so với các các quốc gia khác trong khu vực về năng suất đất nông nghiệp, lao động và nước. Khoảng cách đang hình thành giữa thu nhập nông nghiệp và phi nông nghiệp, và bất bình đẳng thu nhập đang gia tăng trong khu vực nông thôn. Hầu hết thương mại nông nghiệp của Việt Nam ở dạng hàng hóa thô, thường được bán với giá thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh hàng đầu do chất lượng hoặc sự khác biệt khác. Trong nước, ngày càng có nhiều lo ngại về an toàn thực phẩm.

Resource's languages
  • Tiếng Anh