Đi thẳng đến nội dung

Joint Statement Between ASEAN and China on Further Deepening the Cooperation on Infrastructure Connectivity

For the long-term cooperation and common prosperity of ASEAN and China, on the basis of equality, mutual benefit, and in accordance with domestic laws and regulations, ASEAN and China agreed to endeavour to strengthen and promote the development of comprehensive infrastructure connectivity cooperation

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Joint Statement Between ASEAN and China on Further Deepening the Cooperation on Infrastructure Connectivity.

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Brunei Darussalam
 • Campuchia
 • China
 • Indonesia
 • Lao People's Democratic Republic
 • Malaysia
 • Myanmar
 • Philippines
 • Singapore
 • Thái Lan
 • Viet Nam
Cơ quan ban hành
 • ASEAN
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố chung
Chủ đề
 • Development policy and administration
 • Economic policy and administration
 • Foreign investors
 • Infrastructure
Giấy phép unspecified
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

As a source of international law, this document forms part of the public domain.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 13 tháng 11, 2017
Ngày có hiệu lực 13 tháng 11, 2017
Tài liệu tham khảo n/a
Link gốc http://asean.org/joint-statement-asean-china-deepening-cooperation-infrastructure-connectivity/
Liên hệ

The ASEAN Secretariat 70A. Jalan Sisingamangaraja Jakarta 12110

(+6221)7262991, 7243372 (+6221)7398234, 7243504 public@asean.org

Các từ khóa connectivity,ASEAN-China Dialogue Relations,'Belt and Road Initiative
Ngày đăng tải tháng 3 26, 2018, 03:49 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 3 26, 2018, 08:04 (UTC)