Đi thẳng đến nội dung

Decree on Controlled Concession List in Lao PDR

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Decree on Controlled Concession List in Lao PDR

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Tham chiếu tài liệu # No.03/PM
Cơ quan ban hành
  • Thủ tướng
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Loại tài liệu chính thức Luật
Chủ đề
  • Giao nhượng đất
  • Chính sách và quản lý nhà nước về kinh tế
  • Đầu tư
  • Luật pháp và tòa án
Giấy phép Giấy phép bản quyền mở
Bản quyền Yes
Trạng thái Được thừa nhận, được phê chuẩn, có hiệu lực
Ngày ban hành dự thảo 10 tháng 1, 2019
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 10 tháng 1, 2019
Ngày có hiệu lực 25 tháng 1, 2019
Tài liệu tham khảo Pursuant to the Law on Government (adapted) No. 04/NA, Dated 08 November 2016; Pursuant to the Law on Investment Promotion, No.14/NA, Dated 17 November 2016; Referred to letter of proposal of the Ministry of Planning and Investment, No.2994/MPI4, Dated 29 November 2018;
Ngày đăng tải tháng 3 5, 2019, 01:49 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 12 9, 2019, 07:28 (UTC)