Đi thẳng đến nội dung

Economic Policy of the Union of Myanmar

The economic policy of the Union of Myanmar is people centered, and aims to achieve inclusive and continuous development. It aims to establish an economic framework that supports national reconciliation, based on the just balancing of sustainable natural resource mobilization and allocation across the States and Regions.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Economic Policy of the Union of Myanmar

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Cơ quan ban hành
  • The Union of Myanmar
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Chính sách
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn 12-Point Economic Policy
Chủ đề Economic policy and administration
Giấy phép

No license given

Bản quyền No
Trạng thái Được thừa nhận, được phê chuẩn, có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 29 tháng 7, 2016
Ngày có hiệu lực 29 tháng 7, 2016
Tài liệu tham khảo n/a
Link gốc https://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Statement_Economic_Policy_Aug2016.pdf
Các từ khóa sustainable development
Ngày đăng tải tháng 2 12, 2020, 07:32 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 4 14, 2021, 10:57 (UTC)