Đi thẳng đến nội dung

Resolution on the 5-year Socio-Economic Development Plan of 2016 - 2020

The resolution outlines the socio-economic development plan over 5 years from 2016-2020.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Vietnam's Socio-Economic Development Plan of 2016-2020

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Viet Nam
Tham chiếu tài liệu # 142/2016/QH13
Cơ quan ban hành
  • Quốc hội
Ngôn ngữ
  • Tiếng Anh
Loại tài liệu chính thức Nghị quyết
Chủ đề
  • Economic policy and administration
  • Social development
  • Sustainable Development Goals
Giấy phép unspecified
Bản quyền No
Hạn chế truy cập và sử dụng

Public domain law issued by the Socialist Republic of Vietnam.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 12 tháng 4, 2016
Ngày có hiệu lực 12 tháng 4, 2016
Tài liệu tham khảo [eng] https://vanbanphapluat.co/resolution-142-2016-qh13-5-year-socio-economic-development-plan-2016-2020 [vn] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Resolution-142-2016-QH13-5-year-socio-economic-development-plan-2016-2020-314266.aspx
Link gốc http://pubdocs.worldbank.org/en/839361477533488479/Vietnam-SEDP-2016-2020.pdf
Các từ khóa socio-economic development plan
Ngày đăng tải tháng 7 7, 2018, 08:27 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 7, 2018, 08:30 (UTC)