Đi thẳng đến nội dung

Sub-Decree No. 111 on the implementation of the law on the amendment of the law on investment of the Kingdom of Cambodia

This Sub Decree is about the implementation of the Law on the Amendment of the Law on Investment. It is to add more provisions in order to improve and manage the law on investment and encourage Cambodians and Foreigners obey the new provisions.

Data Resources (2)

Data Resource Preview - Sub-decree No. 111 on the implementation of the law on the amendment of the law on investment of the Kingdom of Cambodia (Khmer)

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
 • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 111 ANK/BK
Cơ quan ban hành
 • Council of Ministers
Cơ quan thực thi
 • City Governor/Council
 • Council for Development of Cambodia
 • Minister of Economy and Finance
Ngôn ngữ
 • Tiếng Anh
 • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Chủ đề
 • Economic policy and administration
 • Laws and regulations
 • Trade
 • Urban administration and development
Giấy phép CC-BY-SA-4.0
Bản quyền Yes
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 27 tháng 9, 2005
Ngày có hiệu lực 27 tháng 9, 2005
Tài liệu tham khảo Royal Gazette of Cambodia
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Sub_Decree_No_111_KH__27.09.2005.pdf
Ngày đăng tải tháng 1 10, 2016, 01:41 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 6, 2023, 04:38 (UTC)