Đi thẳng đến nội dung

To change the Curfew Order

Published by: ADB
  1. As per reference letter, the curfew order (not to go out between 10 PM to 4 AM) at the 26 townships in Ayarwaddy region starting from 18.4.2020 has issued for the prevention of COVID-19 transmission.
  2. Now, it is directed to change curfew order time not to go out between 12:00 PM to 4:00 AM starting from 15.5.2020 instead of 10:00 PM to 4:00 AM.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - To change the Curfew Order

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Myanmar
Các (Tỉnh)
  • Ayeyarwady
Tham chiếu tài liệu # No – 800/8-2 (1181)/Gov (Ayarwaddy)
Cơ quan ban hành
  • State and Regional Hluttaws
Ngôn ngữ
  • Tiếng Myanmar
Loại tài liệu chính thức Chỉ thị
Chủ đề Pandemics
Giấy phép

No license given

Bản quyền To be determined
Trạng thái Được thừa nhận, được phê chuẩn, có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 13 tháng 5, 2020
Ngày có hiệu lực 13 tháng 5, 2020
Tài liệu tham khảo n/a
Các từ khóa covid-19
Ngày đăng tải tháng 8 21, 2020, 07:56 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 8 24, 2020, 08:00 (UTC)