Đi thẳng đến nội dung

Decree on the Organization and Functioning of the National University, No 071 / March 16, 2009

Decree on the Organization and Functioning of the National University, No 071 / March 16, 2009

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Decree on the Organization and Functioning of the National University, No 071 / March 16, 2009

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Issue and policy briefs
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề Education policy and administration
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Unclear copyright
Hạn chế truy cập và sử dụng

No known access and use constraints at the time of uploading

Phiên bản/Lần xuất bản 1
Giấy phép unspecified
Liên hệ

ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບ້ານ ສີສະຫວາດ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ໂທ: 021 213653
ແຟັກ: 021 21894 ເວັບໄຊ: http://www.laogov.gov.la

Tác giả (tổ chức) ສຳນັກງານນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ
Nơi xuất bản Lao PDR
Nhà xuất bản ສຳນັກງານນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ
Đánh số trang 12
Ngày đăng tải tháng 5 18, 2018, 10:01 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 7 5, 2018, 08:48 (UTC)